Завршене јавне консултације о нацрту Одлуке о одређивању релеватних тржишта подложних претходној регулацији

09.06.2011
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Одлуке о одређивању релеватних тржишта подложних претходној регулацији, као и о извештајима о анализи девет тржишта предложених за претходну регулацију.

Рок за достављање мишљења био је 07.06.2011.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.