ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ИЗВЕШТАЈА О АНАЛИЗИ ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ТЕРМИНАЦИЈЕ ПОЗИВА У ЈАВНОЈ ТЕЛЕФОНСКОЈ МРЕЖИ НА ФИКСНОЈ ЛОКАЦИЈИ

28.12.2021

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 11.11.2021. годинe.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

PDF КЗК

PDF Телеком

PDF А1

Извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији