Завршене jавне консултације о нацртима решења о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на релевантним тржиштима подложним претходној регулацији

24.06.2011
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацртима решења о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на релевантним тржиштима подложним претходној регулацији.

Рок за достављање мишљења био је 22.06.2011.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.