Завршене јавне консултације о извештају o анализи велепродајног тржишта (физичког) приступа елементима мреже и припадајућим средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи) (тржиште 4)

25.09.2015
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о извештају o анализи велепродајног тржишта (физичког) приступа елементима мреже и припадајућим средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи) (тржиште 4).

Рок за достављање мишљења био је 21. септембар 2015.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Извештај o анализи велепродајног тржишта (физичког) приступа елементима мреже и припадајућим средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи) (тржиште 4)

Преузмите PDF документ

Сродни документи