Завршене јавне консултације о извештају o анализи малопродајног тржишта дистрибуције медијских садржаја (тржиште 8)

04.05.2016
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о извештају o анализи малопродајног тржишта дистрибуције медијских садржаја (тржиште 8).

Рок за достављање мишљења био је 17. април 2016.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.