УВОЗ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У СРБИЈУ

10.10.2013
У медијима се повремено појављују текстови који који говоре о немогућности увоза ајфон уређаја у Србију. Том темом се баве и специјализовани блогови, а заинтересовани корисници се обраћају РАТЕЛ-у са питањем зашто се ајфон уређаји не увозе у Србију.

Тим поводом, Републичка агенција за електронске комуникације жели да пружи додатна објашњења.

Министарство надлежно за послове електронских комуникација је донело Правилник о радио-опреми и телекомуникационој терминалној опреми којим су прописани услови које таква опрема мора да испуни, да би могла да буде увезена и стављена на тржиште. Ресорно министарство је именовало РАТЕЛ као тело које оцењује усаглашеност радио и телекомуникационе терминалне (РиТТ) опреме и прописало документацију коју произвођачи или увозници опреме морају да поднесу и на основу које се оцењује усаглашеност опреме са Правилником.

РАТЕЛ је од дана именовања издао више од 1.800 потврда о усаглашености радио и терминалне телекомуникационе опреме са одредбама Правилника. Известан број захтева за оцену је одбијен због недостајуће или непотпуне документације, међу њима и један захтев у вези са ајфон уређајима.

Више детаља о РиТТ опреми и процедури за добијање потврде о њеној усаглашености опреме са Правилником налази се на адреси.