Ступио на снагу Правилник о приступу поштанској мрежи јавног поштанског оператора

13.01.2021

Дана 7.1.2021. године ступио је на снагу Правилник о приступу поштанској мрежи јавног поштанског оператора („Службени гласник РС“, број 159/20 од дана 30.12.2020. године)

Правилником се ближе прописује приступ поштанској мрежи јавног поштанског оператора, који је он дужан да омогући другим поштанским операторима и консолидаторима, под условима који морају бити унапред познати, транспарентни и недискриминаторни.

Правилник о приступу поштанској мрежи јавног поштанског оператора