Ступио на снагу Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације

24.03.2022

Дана 24.3.2022. године ступио је на снагу Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације („Службени гласник РС“, број 34/22).

Правилником се прописује облик обрасца захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације – Образац НУМ, који је чини саставни део Правилника, а може му се приступити путем линка у наставку.

Правилник

Образац НУМ