Ступио на снагу правилник о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу

02.11.2020

Дана 31. 10. 2020. године ступио је на снагу Правилник о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу („Службени гласник РС“ број 126/20 од 23.10.2020. године).

Правилником се ближе уређују обавезе оператора који пружају услугу са додатом вредношћу у погледу објављивања детаљног описа и цене укупне услуге, односно свих њених саставних делова, оглашавања услуге, начина обрачуна и наплате услуге, начина обраде података о личности, података о саобраћају и података о локацији, контроле недозвољеног садржаја и решавања приговора и заштите интереса корисника.