Ступио на снагу нови Закон о електронским комуникацијама

08.05.2023

Нови Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/2023) ступио је на снагу дана 7. маја 2023. године, након чега Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) постаје Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге. РАТЕЛ наставља да обавља регулаторне и друге послове у оквиру делокруга и надлежности прописаних тим законом и посебним законима којима се уређује област поштанских услуга и информационе безбедности.

Закон о електронским комуникацијама је у највећој мери усклађен са Европским закоником о електронским комуникацијама, чиме се спроводе планиране активности за стварање савременог пословног амбијента према европским стандардима, са позитивним ефектима на економију и стандард становништва.

Циљ Закона је, између осталог, да се обезбеде услови за равномеран развој електронских комуникација на целој територији Србије и подстакне повезаност, широка доступност и употреба мрежа нове генерације, а нарочито мрежа са високим капацитетом, укључујући фиксне, мобилне и бежичне мреже.