СТУПИО НА СНАГУ НОВИ ПЛАН НАМЕНЕ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА

21.02.2024

Уредба о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 9/24 од 5. фебруара 2024. године, ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 13. фебруара 2024. године. Даном ступања на снагу ове уредбе престала је да важи Уредба о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега („Службени гласник РС”, број 89/20). 

На основу члана 100. став 5. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), на седници Владе Републике Србије од 25. јануара 2024. године донета је Уредба о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега, на основу предлога који је припремио РАТЕЛ, а који је упутило/доставило Министарство информисања и телекомуникација уз учешће надлежног органа аутономне покрајине.

Планом намене радиофреквенцијских опсега утврђују се намене радиофреквенцијских опсега за поједине радиокомуникацијске службе, у складу са међународним Правилником о радио-комуникацијама, одговарајућим међународним уговорима, споразумима, међународно-правним актима и препорукама, као и одговарајућим прописима Европске уније.

Доношењем Плана намене радиофреквенцијских опсега стекли су се правни услови за измене постојећих и доношење нових правилника у области радио-комуникација.