Студенти у посети КМЦ у Нишу

30.05.2023

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ остварује дугогодишњу пословно-техничку сарадњу са Академијом техничко-васпитачких струковних студија Ниш. У оквиру ове сарадње, а у циљу стицања знања и вештина из области комуникационих технологија, студенти и професори ове високошколске установе посетили су контролно-мерни центар у Нишу.

Том приликом представљени су им организација РАТЕЛ-а и задаци службе за контролу, као и систем за мониторинг радиофреквенцијског спектра.

Посетиоци су обишли мерну собу одакле се врши мониторинг радиофреквенцијског спектра и контролно-мерно возило са системом за гониометрисање. Упознати су и са опремом и системима који се користе у оквиру контролно-мерног центра, затим са пројектом изградње компактних даљински управљаних мерних станица (КДУС), као и са практичним мерењима карактеристичних емисија и методама које РАТЕЛ користи за проналажење њиховог извора.