Студенти Саобраћајног факултета у посети КМЦ-у Београд

16.06.2023

У склопу вишегодишње пословно-техничке сарадње између РАТЕЛ-а и Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, организована је стручна посета Контролно-мерном центру (КМЦ) Београд студената завршне године основних академских студија, са смера Телекомуникациони саобраћај и мреже. Том приликом студентима је представљена организациона структура РАТЕЛ-а и делокруг рада Службе за контролу, са акцентом на свакодневне активности контроле радиофреквенцијског (РФ) спектра.

Кроз презентацију система за мониторинг РФ спектра, студенти су се упознали са начином функционисања система, опремом која се користи на даљински управљаним контролно-мерним станицама (ДУКМС) и компактним даљински управљаним мерним станицама (КДУС) у урбаним срединама, као и са даљим плановима развоја система за мониторинг. Демонстриране су функционалности гелоцирања извора емисија методама TDoA, AoA и хибридног геолоцирања.

Одржане су и презентације у вези примене ITU техничких препорука у оквиру редовних активности контроле коришћења РФ спектра, као и процедуре пријаве, начина, метода откривања и решавања штетних сметњи коришћењем система за мониторинг и рада на терену.

Посета је завршена приказом преносне мерне опреме и мерне опреме у специјализованим мерним возилима којима располаже КМЦ Београд.