Резултати рокова преноса нерегистрованих писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају за 2023. годину

10.05.2024

У складу са обавезом прописаном чланом 15. Закона о поштанским услугама, Регулаторно телo за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ ближе одређује параметре квалитета које треба да остваре поштански оператори при обављању поштанских услуга.

По основу члана 20. Правилника о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга РАТЕЛ спроводи независно мерење рокова за пренос писмоносних пошиљака ангажовањем независне организације која мерење треба да спроведе у складу са одредбама овог правилника и важећим стандардима. Тачније, мерење се спроводи у складу са наведеним правилником и техничким карактеристикама које је утврдио РАТЕЛ, а извештаји о оствареним резултатима се сачињавају месечно, квартално и годишње.

Остварене резултате рокова преноса неприоритетних и приоритетних писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају за 2023. годину можете погледати на следећим линковима:

  1. Резултати рокова преноса за неприоритетне писмоносне пошиљке
  2. Резултати рокова преноса за приоритетне писмоносне пошиљке