Репетитори/појачавачи сигнала мобилне телефоније

15.09.2014
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) је у етру регистровала одређен број сметњи које стварају репетитори, односно двосмерни појачавачи који се користе за побољшање покривања простора сигналом из мрежа мобилне телефоније. Сметње при раду најчешће настају због лошег квалитета ових уређаја или услед нестручне инсталације.

Наглашавамо да ову врсту уређаја могу да постављају и пуштају у рад само лиценцирани оператори мобилне телефоније, односно лица овлашћена од стране ових оператора.

Свако неовлашћено постављање ове врсте уређаја, од стране физичког или правног лица, подразумева санкције које су предвиђене Законом о електронским комуникацијама.

Оператор мобилне телефоније у чијој мрежи је постављен овакав уређај је у обавези да обезбеди услове да исти не прави сметње у сопственој, ни у мрежама других оператора.

Такође наглашавамо да сви типови уређаја који се налазе у употреби морају да имају Потврду о усаглашености РиТТ опреме издату од стране РАТЕЛ-а.