РАТЕЛ У ПОСЕТИ ГЕНЕРАЛШТАБУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

21.12.2023

БЕОГРАД, децембар 2023 - Делегација РАТЕЛ-а је, на позив Генералштаба Војске Србије, посетила Управу за телекомуникације и информатику у циљу представљања података из Прегледа тржишта електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2022. години.

Представницима Управе је том приликом презентован преглед тржишта електронских комуникација и услуга оператора, затим модели за унапређење конкуренције на тржишту поштанских услуга, као и рад Националног ЦЕРТ-а који од оснивања сарађује са Војском Србије кроз заједничке вежбе, усавршавања израде платформи за разне облике симулација и слично. Током радне посете направљен је и заједнички осврт на аспекте досадашње сарадње, као и на потенцијалне могућности за њено даље унапређење.

Традиционално представљање прегледа тржишта на крају календарске године, примарно из области електронских комуникација, има сврху да омогући стручним службама Војске Србије у области телекомуникација и информатике да прати трендове развоја и размењује  информације из ове области цивилног друштва.