РАТЕЛ ПОТПИСАО МУЛТИЛАТЕРАЛНИ КООРДИНАЦИОНИ СПОРАЗУМ

21.06.2023
Завршни састанак мултилатералне координационе групе за планирање T-DAB у VHF-III радиофреквенцијском опсегу (174 МHz – 230 MHz), у чијем саставу су администрације Аустрије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Хрватске, Словеније, Румуније и Србије, одржан је у Будимпешти, у периоду од 12-13. јуна 2023. године. Ове администрације су у периоду од преко две године веома интензивног рада одржале више од 10 координационих састанака са циљем проналаска заједничких решења приликом репланирања и побољшања постојећег Плана GE06, имајући у виду једнак приступ спектру, ефикасно коришћење намењеног спектра, различите захтеве администрација, техничке и друге изазове. Представници Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), из Групе за радио-дифузију, активно су учествовали на свим састанцима.
 
Као резултат рада мултилатералне групе, наведене администрације су на одржаном састанку потписале Мултилатерални оквирни координациони споразум (MULTILATERAL FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE ADMINISTRATIONS OF АUSTRIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA, HUNGARY, ROMANIA, SERBIA, SLOVENIA on the frequency plan of VHF Band III, covering the frequency range of 174 - 230 MHz), као и међусобне билатералне споразуме који садрже усаглашене техничке и географске параметре радиофреквенцијских додела.
 
Ови значајни резултати постигнути су великим залагањем и кооперативним радом представника РАТЕЛ-а и представника других регулаторних тела из окружења.