РАТЕЛ на међународној регулаторној конференцији IRC2024 - Bridging the Gap, Enter the New Era

21.05.2024

На позив Агенције за електронске комуникације Северне Македоније (АЕК), представници Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) су учествовали на међународној регулаторној конференцији „Bridging the Gap, Enter the New Era“ (IRC 2024) која је одржана 14. и 15. 5. 2024. године на Охриду, а у оквиру које је, под покровитељством Међународне уније за телекомуникације (ITU), обележен и међународни дан телекомуникација.

У раду скупа учествовали су представници регулаторних тела Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Албаније, Северне Македоније и других, као и представници државних институција Северне Македоније, телекомуникационе компаније и други кључни актери на тржишту електронских комуникација, представници ITU-ja, BEREC-а и Cullen International-a. Радни део конференције је био организован у три сесије са следећим темама: Управљање и мониторинг спектра, Информациона безбедност, Широкопојасни приступ и регулаторни изазови.

У склопу прве сесије представница РАТЕЛ-а је приказала систем за мониторинг радиофреквенцијског спектра у Републици Србији, организациону шему РАТЕЛ-а, инфраструктуру система за мониторинг радиофреквенцијског спектра, две фазе у пројекту мониторинг система, као и два произвођача опреме и будуће планове развоја. У оквиру ове сесије су, такође, разматрана искуства држава чланица ЕУ о актуелним питањима као што су: приоритетни опсези за 5G мреже, који се опсези користе за приватне локалне мреже у Европи и три модела лиценци у 5G опсегу, затим искуства регулатора у вези DAB репланирања и имплементације.

Друга сесија је била посвећена информационој безбедности у 5G-у и како побољшати ефикасност информационе безбедности, као и које мере треба предузети за борбу против сајбер криминала и технике за откривање хакерских напада, док су у оквиру треће сесије приказани резултати истраживања широкопојасног приступа, искуства у повлачењу 3G-а (македонски Телеком) и друге теме везане за широкопојасни приступ.

У оквиру IRC2024 одржана је и специјална сесија под називом „Координација радио-фреквенција за ажурирање развоја за регионални споразуме за DAB“. Сесија је одржана у форми округлог стола, а присуствовали су јој представници администрација/регулатора Северне Македоније, Грчке, Албаније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије у којој су договорени даљи кораци у вези координационих процеса.

Такође, одржан је и састанак регулаторних тела на тему размене искустава у делу заштите корисника. У оквиру ове сесије представница РАТЕЛ-а је презентовала тему: „Поступак вансудског решавања спора пред Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге“. Присутнима је представљен нови регулаторни оквир у Републици Србији из области електронских комуникација, а у вези са постојећом праксом разматрана су и питања поступања по захтевима крајњих корисника који се односе на различите основе обраћања  регулаторима. Састанак је искоришћен и за размену искуства у делу поступања, као и у доношењу мериторних одлука.