Портал "Цене услуга"

02.09.2019

Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон) дефинисане су надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) у погледу успостављања и вођења базе података о ценама јавних комуникационих мрежа и услуга које пружају оператори електронских комуникација у Републици Србији.

С тим у вези РАТЕЛ је припремио одговарајућу инфраструктуру у виду посебне интернет странице односно Портала www.ceneusluga.rs на којем ће бити приказиване информације о јавно доступним услугама из области електронских комуникација (ЕК) које оператори у Републици Србији нуде крајњим корисницима. Услуге су груписане у следећим категоријама:

- Фиксна телефонија;
- Мобилна телефонија;
- Интернет;
- Телевизија;
- Пакети услуга.

За сваку од ових услуга подаци се приказују на једноставан и практичан начин у форми и редоследу који не фаворизује ниједног оператора, нити било коју понуђену услугу.

Портал садржи детаље понуда појединих услуга оператора са приказаном ценом, а крајњи корисници имају могућност претраживања и упоређивања по различитим критеријумима као што су цена, број минута, количина и брзина преноса података, број и врста ТВ канала и сл.

Наведени подаци на Порталу служе искључиво у сврху давања општих информација корисницима, нису свеобухватни и не представљају било какав савет, сугестију, нити намеру РАТЕЛ-а да утиче на избор крајњег корисника. У сваком тренутку је омогућен и директан увид у детаље понуде на интернет страници оператора пружаоца услуге. 

Позивамо операторе регистроване у Републици Србији да се региструју на Порталу и објаве податаке о ценама услуга у области електронских комуникација које нуде крајњим корисницима. Више детаља о поступку регистрације оператора, уноса и ажурирања података о ценама услуга можете пронаћи на адреси www.ceneusluga.rs.