Обавештење за операторе бежичног интернета

20.01.2015
На основу редовне контроле коришћења радиофреквенцијског спектра, као и након пријема више притужби од стране легалних корисника радиофреквенцијског спектра, установљено је да поједини оператори бежичног интернета, осим фреквенцијских опсега 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz,5470-5725 MHz и 5725-5875 MHz који су, између осталих, Планом намене радиофреквенцијских oпceгa („Службени Гласник PC“ број 99/12) и Правилником о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС“ број 28/13), намењени за рад њихових радио-станица у затвореном и/или отвореном простору, користе и друге фреквенцијске опсеге намењене за рад других система легалних корисника, а нарочито оне непосредно испод и изнад наведених опсега. Оваквим неовлашћеним коришћењем радио-фреквенција легални корисници радиофреквенцијског спектра трпе штетне сметње у пријему сигнала својих радио-станица и смањење протока саобраћаја, па самим тим и велике материјалне губитке.

Овим путем упозоравамо операторе бежичног интернета да, према Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), неовлашћеним коришћењем радио-фреквенција чине прекршај, те да ће РАТЕЛ предузети све мере у циљу санкционисања таквог поступања, а у складу са својим законским овлашћењима.