Обавештење о продужењу рока трајања јавних консултација о Методологији „margin squeeze“ теста

16.04.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) позвало је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација о Нацрту методологије за спровођење „margin squeeze“ теста код утврђивања цена услуга или пакета услуга доставе своје мишљење у року од 30 дана, са почетком јавних консултација дана 5. 4. 2024. године.

Обавештавамо да се рок трајања јавних консултација за предметни акт продужава за 15 дана, односно нови рок за достављање мишљења истиче 20.5.2024. године.