Мерење нивоа електромагнетског поља прве 5Г базне станице у Србији

22.11.2019

У оквиру пројекта за континуално мерење нивоа електромагнетског поља које потиче од рада базних станица и других бежичних радио система, РАТЕЛ је на локацији Научно-технолошки парк Београд, где је постављена прва 5Г базна станица, поставио средином новембра селективни сензор за мерење нивоа електромагнетског поља.

Селективни сензор мери појединачне доприносе свих радио-извора у близини Научно-технолошког парка, тако да се кориснику оставља могућност избора фреквенцијског опсега, односно технологије за коју жели да види измерене вредности. Резултати мерења и анализе измерених података су приказани на интерактивном дијаграму на коме је омогућен одабир различитих подопсега, доступном на страни: http://emf.ratel.rs/results/details/cyr/41

Селективни сензор мери ниво електромагнетског поља у фреквенцијском опсегу од 100 kHz до 6 GHz, за све технологије заступљене у следећим подопсезима: 

87 MHz – 108 MHz – ФМ радио
138 MHz – 174 MHz – функционалне радио-везе
380 MHz – 400 MHz – системи TETRA
420 MHz – 430 MHz – фиксна бежична телефонија (CDMA)
430 MHz – 470 MHz – функционалне радио-везе
470 MHz – 790 MHz – дигитална ТВ (DVB-T2)
790 MHz – 821 MHz – мобилна телефонија 4Г (800 DL)
832 MHz – 862 MHz – мобилна телефонија 4Г (800 UL)
880 MHz – 915 MHz – мобилна телефонија 2Г/3Г (900 UL)
925 MHz – 960 MHz – мобилна телефонија 2Г/3Г (900 DL)
1710 MHz – 1785 MHz – мобилна телефонија 2Г/4Г (1800 UL)
1805 MHz – 1880 MHz – мобилна телефонија 2Г/3Г (1800 DL)
2110 MHz – 2170 MHz – мобилна телефонија 3Г (2100 DL)
2400 MHz – 2500 MHz – уређаји кратког домета / широкопојасне бежичне мреже за пренос података
2520 MHz – 2540 MHz - мобилна телефонија 4Г – NSA 5Г (2,6 GHz UL)
2640 MHz – 2660 MHz - мобилна телефонија 4Г – NSA 5Г (2,6 GHz DL)
2520 MHz – 2660 MHz - мобилна телефонија 4Г – NSA 5Г (2,6 GHz UL/DL)
3600 MHz – 3700 MHz - мобилна телефонија 5Г (3,5 GHz DL/UL)
3410 MHz – 3800 MHz - мобилна телефонија 5Г (3,5 GHz DL/UL)
5200 MHz – 5800 MHz – уређаји кратког домета / широкопојасне бежичне мреже за пренос података

Осим резутата мерења селективних сензора, на порталу ЕМФ РАТЕЛ приказана су и мерења осталих сензора у 11 градова у Србији (Београд, Јагодина, Краљево Крагујевац, Ниш, Нови Пазар, Нови Сад, Пирот, Пожаревац, Смедерево, Суботица) у мрежи РАТЕЛ-а.  

РАТЕЛ кроз пројекат ЕМФ РАТЕЛ транспарентно приказује јавности резултате мерења нивоа електромагнетског поља, са циљем информисања и едукације грађана, те омогућавања даљег развоја комуникационих мрежа у Србији.