Mапе заступљености услуга дистрибуције медијских садржаја и приступа Интернету у Републици Србији

09.12.2014
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је током 2014. године од оператора који пружају услугу дистрибуције медијских садржаја и/или услугу приступа Интернету прикупила податке о броју корисника и заступљености ових услуга. На основу анализе прикупљених података припремљене су мапе са приказом броја корисника и територијалне заступљености ових услуга у Републици Србији.

Мапе пружају могућност прегледа на нивоу округа и доступне су на страни: Заступљеност услуга дистрибуције медијских садржаја и приступа Интернету