Јавно отварање понуда

06.02.2015
У Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге одржаће се Јавно отварање понуда у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенциjском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије у понедељак 9. фебруара 2015. у 12,30 часова, у просторијама РАТЕЛ-а у Вишњићевој 8, у Београду.