ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПРАВИЛНИКУ О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

10.01.2020

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПРАВИЛНИКУ о ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Правилнику о изменама Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.


Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:
г-дин  Зоран Бранковић
Телефон: 011/3232-544 , E-mail: zoran.brankovic@ratel.rs

 

Распоред активности


10. јануар 2020.године

Објављивање Правилника о изменама Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације.

 13. јануар 2020.године

Почетак јавних консултација.

24. јануар 2020.године


Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције.

Правилник о изменама Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације