ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА/ЛОКАЦИЈА/ОБЛАСТИ ЗА ТЕРЕСТРИЧКЕ ДИГИТАЛНЕ ЗВУЧНЕ РАДИО-ДИФУЗНЕ СТАНИЦЕ У ДЕЛУ VHF ОПСЕГА (209-230 MHz) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

17.07.2023

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радио-дифузне станице у делу VHF опсега (209-230 MHz) за територију Републике Србије

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Наталија Варагић, natalija.varagic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 840

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

18. јул 2023. године.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 17. августа 2023. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радио-дифузне станице у делу VHF опсега (209-230 MHz) за територију Републике Србије