Јавне консултације о Нацрту правилника о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

01.06.2020

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2,

Факс: 011 3242 673

Е-mail: ratel@ratel.rs, javnekonskultacije@ratel.rs

Kонтакт особе задужене за јавне консултације:

Љиљана Недељковић, ljiljana.nedeljkovic@ratel.rs   011/2026 961

Горан Пауновић, goran.paunovic@ratel.rs  011/2026 930

 

Распоред активности

Почетак јавних консултација

02јун 2020. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.

16јун 2020. годинe


Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције.


Нацрт правилника о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу