ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ВАНСУДСКОГ РЕШАВАЊА СПОРА ПРЕД РЕГУЛАТОРНИМ ТЕЛОМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

20.03.2024

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о поступку вансудског решавања спора пред Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге.

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

            zastitakorisnika@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Јелена Ивановић, jelena.ivanovic@ratel.rs, број телефона:  011 2026 909

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

21. март 2024. године.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка jавних консултација.

Рок истиче 20. априла 2024. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о поступку вансудског решавања спора пред Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге