ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

13.06.2024

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора у области електронских комуникација.

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Весна Крзман, vesna.krzman@ratel.rs, број телефона:  011/2026 819

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

14. јун 2024. године.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 14. јула 2024. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора у области електронских комуникација.