Јавне консултације о нацрту Правилника о изменама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

26.12.2017
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о изменама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
              и поштанске услуге
             Палмотићева 2
            11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:

Перица Милић
Телефон: 011 2026 924
E-mail: perica.milic@ratel.rs

Горан Пауновић
Телефон: 011 2026 930
E-mail: goran.paunovic@ratel.rs

Распоред активности

26. децембар 2017.
Објављивање нацрта Правилника о изменама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу.

27. децембар 2017.
Почетак јавних консултација.

12. jануар 2018.
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт Правилника о изменама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу