Јавне консултације о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

30.06.2016
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
              и поштанске услуге
              Палмотићева 2
              11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:
Перица Милић
Телефон: 011 2026 924
E-mail: perica.milic@ratel.rs


Распоред активности

30. јун 2016.
Објављивање нацрта Правилника о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу.

1. јул 2016.
Почетак јавних консултација.

30. јул 2016.
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт Правилника о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

Преузмите PDF документ