ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О Нацрту измена Плана нумерације

11.10.2021
У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту измена Плана нумерације
 
Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.
Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2,
Факс: 011 3242 673
Kонтакт особе задужене за јавне консултације:
Милосав Грубовић, milosav.grubovic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 896
Распоред активности
Почетак јавних консултација:
12. октобар 2021. године
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 15 радних дана од дана почетка јавних консултација.
Рок истиче 2. новембра 2021. годинe.
Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Агенције.