Јавне консултације о Извештају o анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (тржиште 7)

28.11.2017
У складу са чланом 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Извештају o анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (тржиште 7). Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге
Палмотићева 2
11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особе задужене за јавне консултације:

Александра Гајић
Телефон: 011 2026914
E-mail: aleksandra.gajic@ratel.rs

Распоред активности

28. новембар 2017.

Објављивање Извештају o анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (тржиште 7) на сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и почетак јавних консултација.

28. децембар 2017.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавне консултације објављују се на Интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, изузев анекса са поверљивим подацима.

Извештај o анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи