Јавне консултације о Извештају o анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији (тржиште 2)

30.10.2017
У складу са чланом 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Извештају o анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији (тржиште 2). Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге
Палмотићева 2
11103 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особа задужених за јавне консултације:

Александра Гајић
Телефон: 011 2026914
E-mail:aleksandra.gajic@ratel.rs


Распоред активности

30. октобар 2017.
Објављивање Извештаја o анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији (тржиште 2) на сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

31. октобар 2017.
Почетак јавних консултација.

30. новембар 2017.
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, изузев анекса са поверљивим подацима.
Извештај о анализи T2