Јавне консултације о Извештају o анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији

31.01.2018

У складу са чланом 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Извештају o анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији. Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).


Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге
Палмотићева 2
11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail:
ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особе задужене за јавне консултације:

Александра Гајић
Телефон: 011 2026914
E-mail:
aleksandra.gajic@ratel.rs

Распоред активности

31. јануар 2018. године

Објављивање Извештаја o анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији на сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

1. фебруар 2018. године

Почетак јавних консултација.


5. март 2018. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавне консултације објављују се на Интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, изузев анекса са поверљивим подацима.
Извештај о анализи велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији