ИЗВЕШТАЈ НАКОН ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА У РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКИМ ОПСЕЗИМА 880-915/925-960 MHZ

19.06.2024

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 2. 4. 2024. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радиофреквенцијским опсезима 880-915/925-960 MHz. Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 2. 5. 2024. године.

Током јавних консултација није било достављених мишљења.

Извештај након завршених јавних консултација