Делегација црногорског регулатора у студијској посети РАТЕЛ-у

30.10.2023

БЕОГРАД, 30. октобар - Представници црногорске Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност – ЕКИП били су радној посети РАТЕЛ-у. Главна тема састанка била је приказ информационог система РАТЕЛ-а где је представљен систем за управљање документима (Document Management System), База дозвола, техничких прегледа и мерних резултата, као и систем за обрачун годишњих накнада за коришћење радио-фреквенција, нумерације, обављање делатности електронских комуникација и поштанских услуга.

Посебан осврт је дат на интеграцију појединих система у јединствену целину како би се грађанима и операторима олакшала интеракција са РАТЕЛ-ом путем Интернет шалтера. Презентован је систем за електронско издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција, као и интеграција са системом плаћања путем сервиса еУправе Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије. Путем овог система се годишње изда око 80% појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција. На састанку је, такође, представљено интегрисано решење за обрачун годишњих накнада за коришћење радио-фреквенција, нумерације, обављање делатности електронских комуникација и поштанских услуга и начин достављања неопходних упитника на основу којих се врши обрачун годишњих накнада, као и достављање годишњих финансијских и техничких упитника које РАТЕЛ прикупља у складу са Законом о електронским комуникацијама. Систем је интегрисан са Агенцијом за привредне регистре Републике Србије са циљем добијања ажурних података о операторима електронских и поштанских услуга. Приказано је и на који начин је грађанима омогућено да једноставније и лакше, путем Интернет шалтера, поднесу приговор на рад оператора како у области електронских комуникација, тако и у области поштанских услуга.

Закључено је да треба наставити са досадашњом праксом међусобне размене знања и искуства кроз радне посете по темама које су од заједничког интереса, што ће даље значајно допринети јачању пословних капацитета оба регулатора.