Бенчмарк мерења РАТЕЛа и оператора

18.09.2023

Једна од законских обавеза РАТЕЛ-а је да се стара да обезбеди висок ниво заштите корисника, у складу са утврђеним циљевима. Тако се посебно води рачуна о давању јасних обавештења у погледу објављивања услова коришћења јавних електронских комуникационих услуга и пружања упоредивих обавештења крајњим корисницима од стране оператора.

РАТЕЛ подстиче додатне инвестиције и даљи развој телекомуникационог тржишта кроз заштиту конкурентности у пружању услуга у мобилних комуникационим мрежама, те на поуздан и непристрасан начин информише кориснике о квалитету мобилних услуга у Србији. РАТЕЛ од 2017. године спроводи свеобухватна упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга доступних крајњим корисницима мобилних комуникационих мрежа (бенчмарк), а ове године започиње реализацију седме  националне бенчмарк кампање.

Уколико упоредимо мерења и анализу параметара квалитета услуга у мобилним мрежама која спроводе РАТЕЛ и оператори, разлике су врло јаснe, видљиве и прецизне:

-РАТЕЛ финансира мерења и обезбеђује независност бенчмарка мобилних мрежа у Србији,

-РАТЕЛ спроводи бенчмарк по стандардизованој методологији и бодовању у складу са ETSI TR 103559, Annex A,

- РАТЕЛ свеобухватно тестира услуге: услуге преноса говора и података (Voice и Data) у мобилним мрежама, као и радио параметре мрежа за целу територију Републике Србије, за обухват становништва не мањи од 50%

-РАТЕЛ мерења обавља на свим државним путевима Ia и Ib реда, укључујући путеве до туристичких и бањских комплекса, а нарочито у деловима Србије који су слабије  развијени.

С друге стране  компаније, у овом случају оператори,  спроводе бенчмарк тестирања по сопственој методологији мерења и бодовања, која није стандардизована, па самим тим резултати различитих кампања нису упоредиви. То су углавном  кампање по методологији „crowdsource“ која се заснива по принципу узорковања, анализирају само неке од параметара услуга преноса података и углавном нема радио параметара. Узорковање није ближе појашњено, а претпоставка је да се обавља у градским срединама где је највећа концентрација корисника који су платежно способни, јер по природи ствари оператори немају економски интерес да пружају услугу у неразвијеним крајевима, па самим тим бенчмарк мерења не спроводе у таквим подручјима, што ствара погрешну слику о заступљености и расположивости њихових услуга по територији Србије у целости.

РАТЕЛ и ове године спроводи бенчмарк мобилних мрежа у Србији, па је ово прилика да оператори мобилних комуникационих мрежа у Србији, под унапред познатим, фер и транспарентним условима, поново покажу доступност, расположивост и квалитет услуга у својим мрежама, a корисници ће моћи да се упознају са упоредивим резултатима.