17. мај - Међународни дан телекомуникација и информационог друштва

17.05.2023

Међународни дан телекомуникација и информационог друштва (World Telecommunication and Information Society Day - WTISD) обележава се 17. маја, на дан потписивања прве Међународне телеграфске конвенције 1865. године, у Паризу, од стране двадесет европских земаља. На тај дан основана је и Међународна унија за телеграфију која  је 1932. године, у Мадриду, преименована и формирана у јединствену Међународну унију за телекомуникације (International Telecommunication Union –ITU). ITU је 1947. године постала специјализована агенција Уједињених нација за телекомуникације, те представља једну од највећих и најстаријих глобалних међународних организација која дефинише начин и услове развоја телекомуникација у свету. Србија је била међу првим државама које су приступиле Међународној унији за телеграфију и од тада у континуитету учествује у раду свих међународних тела у области телекомуникација.

Светски самит о информационом друштву (WSIS) упутио је новембра 2005. године позив Генералној скупштини УН да 17. мај прогласи Међународним даном телекомуникација и информационог друштва у циљу фокусирања на значај ИКТ-a, као и на широк спектар питања која се односе на информационо друштво, а која су покренута од стране WSIS-а. Генерална скупштина је, марта 2006. године, усвојила резолуцију (A/RES/60/252) којом се прописује да се Међународни дан информационог друштва обележава 17. маја сваке године.

Циљ Међународног дана телекомуникација и информационог друштва је упознавање јавности са могућностима употребе интернета и осталих информационо-комуникационих технологија (ИКТ), њиховог доприноса друштву и привреди, као и са начинима превазилажења дигиталног јаза, а ове године фокус је на теми „Подршка најмање развијеним земљама кроз употребу информационих и комуникационих технологија“.