103 EMF сензора у 44 града у Србији

27.12.2022

У оквиру РАТЕЛ-овог друштвено одговорног пројекта: „Система за континуално праћење нивоа електромагнетског поља - EMF RATEL у Србији“, током 2022. године инсталирани су нови сензори, тако да мрежа сензора EMF RATEL тренутно броји укупно 103 сензора у 44 града широм Србије.

Систем EMF RATEL користи мрежу сензора за континуално и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме.

Планирано проширење мреже EMF сензора је реализовано захваљујући сарадњи са локалним управама и установама које су учествовале у реализацији досадашњих активности на пројекту.

РАТЕЛ је овим пројектом омогућио јавно приказивање резултата мерења нивоа електромагнетског поља и даљи развој комуникационих мрежа у Србији.

Подаци о мерењима електромагнетских поља су доступни преко РАТЕЛ-овог интерактивног портала: https://emf.ratel.rs/, где су приказане локације на којима су постављени сензори, са вредностима измерених нивоа електромагнетских поља.

И у 2023. години ћемо наставити са проширењем система, постављањем нових сензора у градовима широм земље, а посебно на локацијама повећане осетљивости.

Позивамо заинтересоване правне субјекте (локалне самоуправе, мобилне операторе као и друге компаније, организације и институције) да се укључе у овај пројекат кроз предлагање локација од интереса за проширење постојеће мреже и да о свом трошку обезбедe додатне сензорске јединице које би биле интегрисане у постојећу мрежу сензора РАТЕЛ-a.