Јавне консултације о Одлуци о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији

28.06.2018
У складу са чланом 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Одлуци о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији. Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге
Палмотићева 2
11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особе задужене за јавне консултације:

Марија Лукић
Телефон: 011/2026-907
E-mail: marija.lukic@ratel.rs

Распоред активности

28. јун 2018. године

Објављивање Одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији на сајту Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

29. јун 2018. године

Почетак јавних консултација.

30. јул 2018. године

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавне консултације објављују се на Интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, изузев анекса са поверљивим подацима.


Нацрт Одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији