Студијско путовање чланова мини одбора BEREC-а у Северну Америку

24.04.2018

У оквиру студијског путовања које Тело европских регулатора за електронске комуникације (BEREC) организује једном годишње, директор РАТЕЛ-а др Владица Тинтор је посетио Канаду и САД, заједно са осталим члановима мини борда BEREC-а за 2018. годину, који чине: Јоханес Гунгл (RTR), Себастијан Сориано (ARCEP), Џереми Годфри, (COMREG), Дан Сјебол (PTS) и Џорџ Михаелидес (OCECPR).

Делегација BEREC-а се приликом посете Канади састала с представницима канадског националног регулатора (CRTC), ресорног министарства, оператора и компанија које се баве дигиталним технологијама. У разговору с представницима канадских институција и привреде, посебна пажња је била посвећена актуелним темама које се тичу технологија 5Gи мрежне неутралности, а разматрани су и начини подстицања инвестиција у развој широкопојасних мрежа.

Након тога, делегација BEREC-а је у Вашингтону посетила колеге из америчких регулаторних тела за област телекомуникација и трговине (FCC, FTC и NTIA) с којима је разговарала о питањима РФ спектра и технологија 5G. Представници BEREC-а су били посебно заинтересовани за актуелну дискусију о мрежној неутралности, која се у САД тренутно одвија на ову тему.

BEREC сваке године организује посету некој од земаља које нису чланице BEREC-а како би, кроз разговор с представницима националних регулаторних тела, министарстава и оператора, стекао увид у њихова тржишта електронских комуникација и дигитално окружење. Овогодишње студијско путовање је било прилика за председавајућег и заменике председавајућег BEREC-а да кроз размену искустава с колегама из канадског регулаторног тела успоставе основе за даљу сарадњу.

Више информација можете наћи на вебсајту BEREC-а:

http://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/4877-engaging-with-stakeholders-berecs-study-trip-to-north-america