Završene javne konsultacije o nacrtu Uputstva o označavanju optičkih kablova

22.11.2011

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Uputstva o označavanju optičkih kablova.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 20.12.2011.

Mišljenja podneta u okvirujavnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.


Nacrt Uputstva o označavanju optičkih kablova

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti