Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

18.11.2011

Na osnovu Odluke direktora Republičke agencije za elektronske komunikacije br. 1-03-111-11/11 od 16.11.2011. godine, a u skladu sa članom 38. Statuta Republičke agencije za elektronske komunikacije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 59/10), čl. 4-7. Pravilnika o radu Republičke agencije za elektronske komunikacije i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije, direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, čiji integralni tekst možete preuzeti na ovoj strani.

Konkurs će 19.11.2011. biti objavljen i u dnevnim listovima „Politika“ i „Danas“.
Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme