Ocenjivanje usaglašenosti radio-opreme

U skladu sa članom 44. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Službeni glasnik RS", broj 11/12, u daljem tekstu: Pravilnik o RiTT opremi), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) je Rešenjem ministra kulture, informisanja i informacionog društva, broj 119-01-00168/2011-06 od 29. maja 2012. godine (u daljem tekstu: Rešenje) i Zaključkom o ispravci grešaka u rešenju o imenovanju Republičke agencije za elektronske komunikacije za telo za ocenjivanje usaglašenosti, broj 119-01-00168/2011-06 od 22.06.2012. godine (u daljem tekstu: Zaključak), imenovana kao telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme sa zahtevima iz Pravilnika o RiTT opremi.

Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava i Prilog 6

Pravilnik o čuvanju poslovne tajne Republičke agencije za elektronske komunikacije

Obim poslova ocenjivanja usaglašenosti, vrste, grupe odnosno nazivi RiTT opreme, koji su predmet ocenjivanja usaglašenosti, utvrđeni su u navedenom Rešenju i Zaključku:

Rešenje o imenovanju RATEL-a kao tela za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme sa zahtevima iz Pravilnika o RiTT opremi

Zaključak o ispravci grešaka u rešenju o imenovanju RATEL-a

Obaveštenje MTiT u vezi RED direktive

Proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, pre stavljanja na tržište RiTT opreme na koju se primenjuje Pravilnik o RiTT opremi, dostavlja Agenciji zahtev i propisanu tehničku dokumentaciju u cilju izdavanja Potvrde o usaglašenosti, na način i u postupku uređenim Procedurom za obavljanje poslova za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, koju je doneo direktor Agencije dana 14.06.2012. godine, pod brojem 1-01-3404-1/12.

  1. Dopuna procedure
  2. Dopis Ministarstva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije


U cilju realizacije dela ispravke rešenja koji se odnosi na izdavanje Izjave o usaglašenosti, Agencija će doneti i objaviti na svom sajtu, proceduru koja se odnose na obavljanje poslova za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme sa izdavanjem izjave o usaglašenosti.Podnosilac zahteva za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme u obavezi je da plati troškove pregleda dokumentacije i izdavanja Potvrde o usaglašenosti i/ili Izvoda iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti u visini utvrđenoj Pravilnikom o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije, objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 34/13).

Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme može se preuzeti ovde.