Planovi raspodele

pdf
Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

(„Službeni glasnik RS“, broj 102/16)

Preuzmite dokument