Radio-stanice na vazduhoplovu

Pravo korišćenja radio-frekvencija za radio stanice na vazduhoplovu stiče se na osnovu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje na zahtev vlasnika ili ovlašćenog korisnika vazduhoplova, bilo domaćeg i stranog, pod uslovom da je vazduhoplov upisan u Registar vazduhoplova Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Pravilnikom o načinu korišćenja radio-stanica na domaćim i stranim vazduhoplovima, lokomotivama , brodovima i drugim plovilima Regulator je propisao način korišćenja radio stanica koje se koriste na domaćim i stranim vazduhoplovima, lokomotivama, brodovima i drugim plovilima, saglasno odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama.