Ispravka javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

21.11.2011
Republička agencija za elektronske komunikacije objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA

U tekstu javnog konkursa koji je objavljen u dnevnom listu “Politika“, odnosno “Danas“ u subotu 19. novembra 2011. godine, uočena je greška u poglavlju II – Posebni uslovi. Ispravan tekst javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme Rukovodioca službe u Sektoru za regulativu – Služba za radio komunikacije, u poglavlju II treba da glasi:

Posebni uslovi:
Visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehnike, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije- master), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, poželjno doktor/magistar, znanje jednog svetskog jezika i najmanje 4 godine radnog iskustva u regulaciji elektronskih komunikacija.

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs se produžava – prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove ispravke.

Republička agencija za elektronske komunikacije
Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време