Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za fiksni bežični pristup u frekvencijskim opsezima 10150-10300 MHz i 10500-10530 MHz

01.10.2013
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za fiksni bežični pristup u frekvencijskim opsezima 10150-10300 MHz i 10500-10530 MHz.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 27.09.2013.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za fiksni bežični pristup u frekvencijskim opsezima 10150-10300 MHZ i 10500-10530 MHZ

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti