ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĐENjA

11.06.2021

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr.zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 7. jun 2021.

Tokom javnih konsultacija nije bilo dostavljenih mišljenja na Nacrt Pravilnika.